Enel PS, kao inženjerska kuća, većinu svoje energije usmerava ka kompleksnim rešenjima prilagođenim biznisu korisnika, što vama omogućava da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje.

UPS

Optimalno dimenzionisan UPS za zahtevno i kritično okruženje UPS sa dvostrukom konverzijom iz familije Symmetra PX pruža vrhunsku zaštitu sada i omogućava neometano buduće proširenje Data Centra. Zahvaljujući modularnosti i skalabilnosti ovog proizvoda, Data Centar će rasti u skladu sa budućim tehnološkim razvojem, potrebama i finansijskim mogućnostima vašeg preduzeća.

 

Ovo vrhunsko rešenje u zaštiti IT i elektronske opreme:

  • idealno je za zaštitu od nesavršenosti napajanja Data Centara od vitalnog interesa za funkcionisanje poslovanja jer nema slabe tačke
  • omogućava uštede kroz fazna ulaganja u proširenje vašeg Data Centra, jer je visoko efikasno, skalabilno i modularno
  • smanjuje mogućnost ljudske greške i potrebe za servisiranjem svodi na minimum, zahvaljujući redundantnim sekcijama i mogućnosti njihove zamene bez gašenja sistema
  • omogućava daljinski nadzor i upravljanje, i pristup sofisticiranom sistemu interne analize statusa pojedinačnih modula i djiagnostici eventualnih kvarova