Enel PS, kao inženjerska kuća, većinu svoje energije usmerava ka kompleksnim rešenjima prilagođenim biznisu korisnika, što vama omogućava da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje.

Strukturno kabliranje

Sistem strukturnog kabliranja smanjuje troškove instalacije i rekonfiguracije sistema, vodeći računa o budućim potrebama mreže.

Osnovne prednosti kvalitetnog sistema strukturnog kabliranja su:

Visoke performanse mreže – visok kvalitet ovih proizvoda osigurava pouzdan i neprekidan rad sistema, kako bi se zadovoljili najviši nivoi usluga. Sve komponente i rešenja se detaljno testiraju i ispituju pre konačne ugradnje

Fleksibilnost – modularnost rešenja na oba kraja veze pojednostavljuje planiranje, instalaciju i rad. Zahvaljujući preterminisanim bakarnim i optičkim kablovima fizička mreža se lakše održava i širi prema potrebama korisnika

Skalabilnost infrastrukture – modularna rešenja se projektuju kako bi se postigla skalabilnost, smanjenje troškova i pojednostavljivanje fizičke infrastrukture Data Centra