Enel PS, kao inženjerska kuća, većinu svoje energije usmerava ka kompleksnim rešenjima prilagođenim biznisu korisnika, što vama omogućava da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje.

Agregati

Dizel električni agregati se koriste za neprekidno napajanje osetljive i kritične opreme u Data Centru. Rezervno napajanje u vidu dizel električnog agregata garantuje pouzdanost vašeg poslovanja u svim okolnostima, preko potrebnu stabilnost i kontinuirano snadbevanje električnom energijom.

Raznovrsni dizel električni agregati iz našeg programa:

 • obezbeđuju rezervno (Stand-by) ili osnovno (Prime) napajanje opreme
 • potpuno su automatizovani, sa visokim performansama
 • mogu biti mailh dimenzija i težina, lako prenosivi i savršeni za korisnike kojima je mobilnost bitna
 • mogu biti bez kućišta, ako su predviđeni za smeštaj unutar prostorija
 • mogu se smestiti u zvučno izolovano kućište, koje zadovoljava evropske standarde u vezi sa prigušenjem buke (2000/14/EC)

Izbor proizvoda u vezi sa dizel električnim agregatima je širok i obuhvata:

 • Dizel generatorske setove
 • Ormane preklopne automatike za prebacivanje napajanja sa mreže na agregat i obrnuto
 • Kontrolne panele generator seta koji omogućavaju automatski ili manuelni start, kao i kompletnu kontrolu i upravljanje setom
 • Opremu za daljinsku kontrolu i nadzor
 • Interne i eksterne rezervoare za gorivo, koji obezbeđuju zahtevanu autonomiju
 • Zvučno izolovane ISO kontejnere, za specijalne zahteve kada je u pitanju nivo buke